Artuklu Belediyesi Aynı Yastıkta 40 Yıl Etkinliği Otelimizde Gerçekleşti.
Artuklu Belediyesi Aynı Yastıkta 40 Yıl Etkinliği Otelimizde Gerçekleşti.
Heal Eu Projesi Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı Otelimizde Gerçekleşti.
Heal Eu Projesi Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı Otelimizde Gerçekleşti.
Ergen Güçlendirilmesi Takip, Değerlendirme ve Planlama Sayıştayı (Unicef) Otelimizde Gerçekleşti.
Ergen Güçlendirilmesi Takip, Değerlendirme ve Planlama Sayıştayı (Unicef) Otelimizde Gerçekleşti.